* Sự kiện đua top thẻ Tài Phú
------------------------------------
22-10-2022

™️❌ Đua TOP Tài Phú ( Từ lúc Open đến 22h ngày 26/6 )
- TOP 1 : X2 Trùng Lâu Tự Chọn + PET VIP + x4 Hồng Bảo Thạch cấp 7
- TOP 2 : Trùng Lâu Tự Chọn + ky niệm tuỳ chọn + PET VIP
- TOP 3 : Trùng Lâu Tự Chọn + Pet VIP
- TOP 4 - 5 : Kỷ Niệm Tuỳ Chọn + Pet VIP
- TOP 6 - 10 : Pet VIPTin tức khác

* Thiên Long Thiên Mệnh (cc) - Open 14h chiều T7 22/6 - Tuyệt đỉnh PK , Săn đồ dễ dàng , GM nhiệt huyết
----------------------------------------
22-6-2024
* Sự kiện đua top Open Sever
------------------------------------
22-6-2024
* Sự kiện đua top thẻ Tài Phú
------------------------------------
22-10-2022